Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara: VLAST BI DA KONTROLIŠE SVE NACIONALNE MANJINE

Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara (DZVM) je zaprepašćena namerom vlasti u Srbiji da nekoliko meseci pre opštih izbora promene pravila igre i da, pored izmene cenzusa za većinske stranke, uvede za stranke nacionalnih manjina i obavezu pribavljanja potvrde od nacionalnih saveta kao dokaz da su one zaista predstavnici date manjine i da se kao takve mogu pozvati na prirodan prag pri raspodeli mandata. Uz svo razumevanje potrebe da se uvedu mehanizmi zaštite od zloupotreba prava koje proizilaze iz statusa stranke nacionalnih manjina, DZVM smatra da će usvajanje ovog rešenja dovesti do još većih neregularnosti u izbornom procesu.

Ako se uzme u obzir da su poslednjim izmenama Zakona o savetima nacionalnih manjina ova tela statusno svedena na kategoriju civilnih organizacija i da su u većini slučajeva izabrana i konstitusana pod sumnjivim okolnostima i na nelegitiman način, te da su se u nacionalne savete infiltrirali predstavnici i sateliti vladajuće koalicije (SNS,SPS,SVM), postavlja se pitanje da li je ovo rešenje predviđeno radi "filtriranja" lažnih manjinskih partija, ili je zapravo perfidan mehanizam za davanje startne prednosti i "betoniranje" trenutnog položaja "podobnih" stranaka nacionalnih manjina, a ujedno i eliminisanje "nepodobnih" organizacija nacionalnih manjina koje ne podržavaju vladajuću koaliciju.

Da je ovo drugo u pitanju potvrđuju nedavne izjave i ponašanje predstavnika Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) neposredno po najavi izmene izbornih pravila. Pokazalo se da oni već znaju kako bi usvajanje ovog rešenja u praksi moglo da dovede do toga da na primer nacionalni savet Mađara (NSM), inače upitnog legitimiteta (izlaznost birača oko 25%), koji je pod apsolutnom kontrolom upravo SVM-a, odbije da izda potvrde o statusu stranke mađarske nacionalne manjine svim direktnim konkurentima.

Sve to nas navodi na zaključak da će se naredni izbori u Srbiji sprovoditi u neregularnim okolnostima te se oni (i) zbog toga moraju bojkotovati.

Predsedništvo Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara

U Bečeju, 04.02.2020.

Пратите нас на друштвени мрежама: